Dlaczego należy napowietrzać stawy?

Napowietrzanie jest ważnym krokiem w procesie oczyszczania wody. Ten proces dodawania powietrza do stojącej wody umożliwia tlenową biodegradację składników zanieczyszczeń. Jest integralną częścią większości biologicznych systemów oczyszczania stawów i oczek wodnych. W przeciwieństwie do oczyszczania chemicznego, oczyszczanie biologiczne wykorzystuje mikroorganizmy występujące naturalnie w ściekach w celu degradacji zanieczyszczeń.

 

Kiedy stosuje się napowietrzanie?

  • Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
  • Napowietrzanie oczek wodnych i stawów ogrodowych
  • Napowietrzanie stawów hodowlanych
  • Napowietrzanie jeziora

 

Metody napowietrzania

 

Aeratory powierzchniowe

Aeratory powierzchniowe są dostępne zarówno w wersji pływającej, jak i stacjonarnej.

Napowietrzanie powierzchniowe, zwłaszcza przy pomocy aeratorów o dużej prędkości napowietrzania jest bardzo wydajne.

Ten system napowietrzania pobiera wodę z objętości zbiornika i wykorzystuje kontakt powietrze-woda do przenoszenia tlenu za pomocą rozpylonej wody na powierzchnię. Jest to idealny system napowietrzania stawów i jezior.

 

Aeratory pływające

Aerator z pływającą powierzchnią składa się zasadniczo z zamontowanego od góry silnika elektrycznego, który napędza unikalny aerator. Silnik elektryczny jest zamontowany na wsporniku kołnierzowym, który z kolei jest zamontowany na pływaku ze stali nierdzewnej. Stożek (ewentualnie wyposażony w poprzeczne płyty) jest zamontowany poniżej pływaka i umożliwia idealny przepływ do spirali i wirnika.

Aerator powierzchniowy jest standardem w wykonaniu pływającym, ale można go również zaprojektować jako jednostkę stałą do zainstalowania na moście lub platformie.

 

Aeratory zatapialne

Zanurzeniowe systemy napowietrzania są najczęściej stosowane w basenach o stosunkowo małej powierzchni i większej głębokości wody; wprowadza powietrze na dno, gdzie poprawi ogólną jakość wody.

Gdy pęcherzyki unoszą się, przenoszą wodę o niskiej zawartości tlenu z dna w kierunku powierzchni, gdzie miesza się z bogatą w tlen wodą powierzchniową i tlenem atmosferycznym, zanim opadnie z powrotem na dno. Ciągłe mieszanie pionowe pomaga zwiększyć stężenie rozpuszczonego tlenu w całym akwenie.

 

Napowietrzanie zmniejsza ilość mułu w stawie

 

W miarę starzenia się stawu składniki odżywcze gromadzą się na dnie stawu i stają się błotem lub inaczej mułem. Samo widzenie i czucie mułu między palcami stóp jest nieprzyjemne. Jeśli dodamy do tego nieprzyjemny zapach stawów i siedlisko pijawek, to malowniczy zakątek jakim powinno być przydomowe oczko wodne lub staw zamienia nam się w spory problem. Napowietrzanie jest ważne, ponieważ zwalcza błoto i inne rozkładające się zanieczyszczenia poprzez zwiększenie rozpuszczonego tlenu i krążenie wody. To napowietrzanie wody w stawie sprzyja zasiedlaniu pożytecznych bakterii tlenowych, które zużywają składniki odżywcze, aby ograniczyć gromadzenie się błota i zapobiec jego kumulacji na dnie w przyszłości.

 

Napowietrzanie poprawia jakość wody

 

Obumarłe fragmenty roślin gromadzą się na dnie stawu nie tylko aby stać się mułem, ale mogą być również zawieszone w kolumnie wodnej, co powoduje, że staw wydaje się mętny. Zmniejszając zanieczyszczenia i nadmiar niepotrzebnej materii roślinnej poprzez zwiększenie ilości tlenu i cyrkulacji wody, poprawisz jakość i przejrzystość wody. Dodatkowo, dzięki napowietrzaniu wody w stawie, redukujesz ilość glonów i chwastów, ponieważ w stawie nie będzie tak dużo składników odżywczych, aby napędzać ich wzrost.

 

Napowietrzanie zwiększa poziom rozpuszczonego tlenu

 

Tlen z napowietrzania wody w stawie jest potrzebny, aby utrzymać przy życiu ryby, ale jest także potrzebny pożytecznym bakteriom. Napowietrzanie jest ważne, ponieważ bez tlenu twój staw przejdzie w stan beztlenowy. Bakterie beztlenowe nie są tak skuteczne w rozkładaniu materiału organicznego jak ich tlenowe odpowiedniki. Ponadto bakterie beztlenowe wytwarzają dwutlenek węgla i siarkowodór podczas trawienia materiału organicznego, nadając stawowi zapach zgniłego jajka. Przeciwnie, pożyteczne bakterie wytwarzają nieszkodliwy gaz przy rozkładaniu błota i resztek. Włączenie napowietrzania do stawu zwiększa ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie, utrzymując staw jako zdrowy system tlenowy.

 

Napowietrzanie eliminuje termoklinę

 

Termoklina stanowi granicę między cieplejszą, powierzchniową wodą a zimniejszą, głębszą wodą. Napowietrzanie jest ważne, ponieważ krąży i miesza wodę, aby wyeliminować te warstwy warstwowe, przenosząc chłodniejszą wodę pozbawioną tlenu na powierzchnię stawu, aby mogła zostać nasycona tlenem. Cieplejsza, bogata w tlen woda spada na dno stawu, aby zasilać pożyteczne bakterie. Przy całym tym mieszaniu temperatura wody w odpowiednio napowietrzonym stawie będzie miała nie więcej niż kilka stopni różnicy. W przypadku termokliny, różnica może wynosić niemal 20 stopni.

 

Napowietrzanie zmniejsza ryzyko śmierci ryb

 

Ryby giną z przyczyn naturalnych od czasu do czasu, ale kiedy wiele osobników umiera jednocześnie, często wiąże się to z niskimi poziomami tlenu. Zimą gazy uwalniane podczas rozkładu szczątków organicznych, mogą zostać uwięzione pod krą. Gdy staw zamarznie bez odpowiednio usuniętego mułu i wadliwego napowietrzenia, ryby zostają uwięzione pod powierzchnią z niskim poziomem tlenu w wodzie i wysokim stężeniem dwutlenku węgla oraz siarkowodoru. W takim środowisku zwyczajnie duszą się i spotyka je pewna śmierć.

Aby utrzymać prawidłową wymianę gazów, pamiętaj o umieszczeniu w skutym lodem stawie otworów.  Napowietrzanie jest ważne, ponieważ pompuje świeży tlen do stawu. Wiosną i jesienią zdarzenia związane z obrotem ze względu na stratyfikację wody mogą spowodować śmierć ryb. W trakcie obrotu staw warstwowy szybko się miesza, zubożając tlen z wód powierzchniowych, gdy łączy się z dolną wodą pozbawioną tlenu. Napowietrzanie wody w stawie wyeliminuje termoklinę i zapobiegnie obrotom wody wiosną i jesienią.