Jak powinien wyglądać projekt geotechniczny?

Planując inwestycję budowlaną, musisz pamiętać, że aby uzyskać pozwolenie na budowę, zobowiązany będziesz do przedstawienia w urzędzie stosownych dokumentów. Aby mieć pewność, że dopełnione zostały niezbędne formalności, warto rozważyć zatrudnienie firmy, która Ci w tym pomoże. Fachowcy poprowadzą Cię przez meandry całego budowlanego procesu, począwszy od określenia, do jakiej kategorii zakwalifikowany będzie nowy obiekt, przez wykonanie koniecznych badań, aż po wystawienie rzetelnej opinii i nadzór nad projektem. Jak powinien wyglądać projekt geotechniczny? Oto kilka punktów, o których musisz wiedzieć, jeśli chcesz bez problemów zrealizować swoją inwestycję.

Kiedy wymagany jest projekt geotechniczny?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, na terenie przyszłej inwestycji geolog musi przeprowadzić badania, które pozwolą zakwalifikować obiekt do konkretnej kategorii geotechnicznej. Odbywa się to na podstawie opinii, zawierającej informacje o wodach gruntowych oraz rodzaju gruntu. Jeżeli przydzielona zostanie druga lub trzecia kategoria, konieczne będzie przygotowanie projektu geotechnicznego. Warto zlecić wykonanie tego zadania firmie, która przeprowadzała badania. Przedsiębiorstwa takie jak Remea zajmują się procesem od początku do końca, zdejmując z ramion inwestora ciężar, jakim jest dopilnowanie wszelkich formalności.

Jakie informacje powinien zawierać projekt geotechniczny?

W projekcie geotechnicznym należy szczegółowo opisać warunki gruntowo-wodne, panujące na obszarze przyszłej inwestycji. Bardzo ważne są również dane na temat wielkości obiektu, jego konstrukcji i wynikające z tego oddziaływanie, jakie może mieć on na podłoże. W projekcie geotechnicznym muszą się znaleźć wyniki obliczeń dotyczących bezpieczeństwa i użytkowalności, także w postaci załączników w formie graficznej. Dokument powinien zawierać wskazówki dotyczące rodzaju fundamentów, jakie należy zastosować w danym przypadku, co określa się na podstawie mechanicznych parametrów gruntu, takich jak nośność, zagęszczenie czy stopień osiadania.

Monitoring geotechniczny – zleć obserwacje profesjonalistom

Istotnym elementem projektu geotechnicznego jest informacja o tym, w jaki sposób teren budowy będzie monitorowany. Ma to ogromne znaczenie dla szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac budowalnych oraz w przyszłym użytkowaniu obiektu. Monitoring pilotowany przez firmę taką jak Remea pozwoli w porę dostrzec zagrożenie i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze (np. w przypadku zanieczyszczenia wód gruntowych lub powietrza). W projekcie należy określić, w jaki sposób będą dokonywane obserwacje i pomiary oraz jak często będą wykonywane odczyty. Musi się tam pojawić także informacja o tym, jak długo po zakończeniu budowy będzie prowadzony monitoring i kto będzie podmiotem za niego odpowiedzialnym. Wszystkie te elementy pozwolą zachować wysoki poziom bezpieczeństwa na każdym etapie budowy, od projektu po moment oddania budynku do użytku.