Nawadnianie terenów zieleni i ogrodów przydomowych. Nie mamy tutaj do czynienia z dużymi obszarami pól, ale często z małymi powierzchniami o nieregularnych kształtach. Producenci Hunter, Rain Bird i inni dostarczają do instalacji w ogrodach szeroki wachlarz zraszaczy wynurzalnych i dysz. Na małe powierzchnie nadają się zraszacze Pros-4 i 1804. Do tego dysze statyczne lub rotacyjne. Na większe obszary ogrodu lub terenów zieleni mają zastosowanie zraszacze PGJ, PGP, 5004 lub inne. Zraszacze I-60 lub Falcoln doskonale sprawdzają się na polach golfowych lub boiskach sportowych. Kroplowniki indywidualne montuje się głównie do nawadniania i fertygacji w uprawach pod osłonami. W sadach sprawdzają się w uprawach o dużych rozstawach drzew w rzędzie, a w ogrodach przydomowych przy nieregularnym rozmieszczeniu roślin i podlewaniu wszelkiego rodzaju pojemników z roślinami. Zastosowana w kloplownikach zarówno tych w liniach jak i indywidualnych technologia kompensacji ciśnienia pozwala na precyzyjne dozowanie wody pod rośliny. Do automatycznej obsługi w/w urządzeń stosuje wszelkiego rodzaju sterowniki od prostych kranowych poprzez klasyczne sterowniki aż do rozbudowanych sterowników modułowych i z nadajnikiem GSM wykorzystującym aplikacje komputerowe. Sterowniki te zbierają informacje o wilgotności powietrza i gleby, temperaturze powietrza, sile wiatru i nasłonecznieniu. Są to najczęściej proste Rain Clik i Raincheck i Solar Synk.

ogrody

Ogrody przydomowe, tereny zieleni, parki itp. są nawadnianie za pomocą zraszaczy wynurzalnych. Zraszacze turbinkowe i korpusy z dyszami statycznymi lub rotacyjnymi są zakopane płytko pod ziemią. Części gdzie posadzone są rośliny np. żywopłoty, podlewa się przy pomocy linii kroplujących, a także kroplowników indywidualnych. Zraszacze i linie kroplujące łączy się z rurami PE złączkami, a następnie te rurociągi doprowadzone są do studzienek z elektrozaworami. Zawory elektromagnetyczne są połączone przewodami elektrycznymi ze sterownikiem, czyli programatorem czasowym, który zarządza całym systemem nawadniającym. Mogą być w wersji z pilotem, a także zasilane baterią. Sterowniki w zależności od modelu mogą odbierać informacje od różnych urządzeń zewnętrznych. Najprostszym jest czujnik deszczu, następnie czujnik deszczu z pomiarem nasłonecznienia i temperatury, oraz rozbudowane stacje pogodowe. Na podstawie tych informacji sterownik odpowiednio steruje czasem nawadniania. Rozbudowany system może być też wyposażony w czujnik wilgotności gleby, dozownik nawozu, sterownik z dostępem do aplikacji internetowej itp.

Nasze realizacje