Do nawaniania pól służą zraszacze, linie i taśmy kroplujące oraz kroplowniki indywidualne. W uprawach polowych zraszacze polowe usytuowane są na stale lub przenośne, na obszarze uprawy warzyw i szkółce, a w sadzie jako nadkoronowe zraszanie antyprzymrozkowe. Światowym liderem w produkcji zraszaczy jest firma NAANDANJAIN. Są to zraszacze młoteczkowe pełnoobrotowe lub sektorowe. Zasięg pracy zraszacza uzależniony jest od źródła wody oraz od funkcji jaką ma spełniać. Przy uprawach w pełni wegetacji można używać zraszaczy grubokroplistych o dużym zasięgu najczęściej zamontowanych na deszczowni szpulowej. Do wschodów roślin oraz delikatnych upraw mają zastosowanie zraszacze o mniejszym zasięgu i drobnokropliste. Przy pomocy taśmy lub linii kroplującej możemy zaoszczędzić dużo wody dozując ją konkretnie pod rośliny. Ta metoda pozwala na podlanie dużego obszaru i ma zastosowanie w uprawach sadowniczych i warzyw w gruncie jak ogórek i pomidor. Przy tej metodzie podlewania można stosować jednocześnie nawożenie przy pomocy dozowników lub inżektorów.

nawadnianie pola

Uprawy polowe możemy nawadniać przy pomocy taśm kroplujących o różnych rozstawach i wydajnościach kroplowników (tak zwane nawadnianie kropelkowe). Drugi sposób to deszczowanie. Stosuje się do tego celu zraszacze polowe. Są one wyposażone najczęściej w mechanizm młoteczkowy powodujący ruch obrotowy, oraz dodatkowo w mechanizm sektorowy pozwalający
na pracę zraszacza w wybranym sektorze. Zraszacze rolnicze mogą być rozstawione na części lub na całym polu, zasilane przez stały lub przenośny rurociąg. Jedną z deszczowni przenośnych jest deszczownia szpulowa wyposażona w zraszacz o bardzo dużym zasięgu, lub zraszacz konsolowy. Do w/w metod podlewania można zastosować urządzenia do nawożenia (dozowniki nawozu).

Nasze realizacje