Białe Błota

Do ogrodu w Białych Błotach poproszono nas o zainstalowanie filtracji do oczka i budowę kaskady. Staw był już wykonany. Miejsce na kaskadę i filtry było bardzo ograniczone i musieliśmy wybudować murek oporowy. Nasz praca spodobała się właścicielom i zostaliśmy poproszeni o zajęcie się resztą ogrodu. Zainstalowaliśmy nawadnianie, obrzeża, przygotowaliśmy ziemię pod trawę i ułożyliśmy „rolkę”. 

Plantacja borówki amerykańskiej

Ok 10 lat temu zakładaliśmy nawadnianie na plantacji borówki amerykańskiej niedaleko Strzelna. W 2017 roku plantacja rozrosła się o kolejne kwatery, które trzeba było nawodnić.

Łojewo

Do podlania kaskady w Łojewie koło Inowrocławia, obsadzonej wysoką roślinnością zastosowano zraszacze Hunter PGP i Rain Bird 6005 Falcon na rurkach wystających 1 m nad powierzchnię żeby rozrastające się rośliny nie zasłaniały strumienia wody zraszacza. Cała góra ma wysokość ok 15 metrów i szerokość strumienia kaskady w dolnej części to także 15 metrów. Do sterowania 

Plantico Zielonki

Dla Plantico w Zielonkach Parcele realizowaliśmy już wcześniej instalację nawadniającą. W 2016 roku rozbudowaliśmy ją o instalację dla tunelików do hodowli roślin nasiennych. Wcześniej trzeba było jednak zmeliorować teren. Cały system został podpięty do istniejącej automatyki.

Sad czereśniowy

Sad czereśniowy w Miasteczku Krajeńskim był pierwszym etapem budowy instalacji nawadniającej obejmującym źródło wody, filtrację, nawożenie, automatykę, rurociągi główne i linię kroplującą na najmłodszych kwaterach. Dużym problemem z którym się uporaliśmy była różnica poziomów nawet do 30 metrów, oraz rzadko stosowany układ dwóch ciągów linii po obu stronach pnia.

Sad Niewierz

Sad wielogatunkowy w Niewierzu koło Brodnicy. Powierzchnia 17,5 ha. Duży sad a małe źródło wody – 9 m3/h. Wymusiło podzielenie całej powierzchni na 20 sekcji. Do tego zastosowano dwa filtry żwirowe T-620 płukane automatycznie co daje dodatkowo 2 sekcje. Zainstalowano sterownik Neptun co pozwoliło zaoszczędzić około 40% na automatyce. Sterownik ten pozwala klientowi z dowolnego 

Kuźnia smaków

Budowa systemu nawadniającego przy restauracji Kuźnia Smaków w miejscowosci Małe Pułkowo. Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku.

Ogród prywatny Kraków

Niestety w nocy przyszła burza i zakłóciła pracę. Nieduży ogród przydomowy na przedmieściach Krakowa. Nie ograniczmy się tylko do naszego regionu.

Ogród prywatny Miechowice

Realizacja ogród prywatny Miechowice k. Inowrocławia. Duży ogród przy domu prywatnym. Wykorzystano do podlewania wodę sieciową i deszczówkę . Woda opadowa jest pobierana z podziemnego zbiornika 50000 litrów w sposób automatyczny przy pomocy urządzenia DAB Aquaprof Basic. W wypadku braku wody w zbiorniku Aquaprof przełącza się na wodę miejską.

Ogród prywatny Osiek

Mały ogród przydomowy w Osieku n. Wisłą. Wykonywanie w czasie wegetacji trawy. Nie pozostawiono śladów po wykopach, czego często obawiają się klienci.