Łojewo

Do podlania kaskady w Łojewie koło Inowrocławia, obsadzonej wysoką roślinnością zastosowano zraszacze Hunter PGP i Rain Bird 6005 Falcon na rurkach wystających 1 m nad powierzchnię żeby rozrastające się rośliny nie zasłaniały strumienia wody zraszacza. Cała góra ma wysokość ok 15 metrów i szerokość strumienia kaskady w dolnej części to także 15 metrów. Do sterowania 

Kuźnia smaków

Budowa systemu nawadniającego przy restauracji Kuźnia Smaków w miejscowosci Małe Pułkowo. Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku.

Ogród prywatny Kraków

Niestety w nocy przyszła burza i zakłóciła pracę. Nieduży ogród przydomowy na przedmieściach Krakowa. Nie ograniczmy się tylko do naszego regionu.

Ogród prywatny Miechowice

Realizacja ogród prywatny Miechowice k. Inowrocławia. Duży ogród przy domu prywatnym. Wykorzystano do podlewania wodę sieciową i deszczówkę . Woda opadowa jest pobierana z podziemnego zbiornika 50000 litrów w sposób automatyczny przy pomocy urządzenia DAB Aquaprof Basic. W wypadku braku wody w zbiorniku Aquaprof przełącza się na wodę miejską.

Ogród prywatny Osiek

Mały ogród przydomowy w Osieku n. Wisłą. Wykonywanie w czasie wegetacji trawy. Nie pozostawiono śladów po wykopach, czego często obawiają się klienci.

Park prywatny Młyniec

Rozbudowa nawadniania w prywatnym parku przy dworku w Młyńcu. Woda pobierana jest ze stawu na terenie ogrodu.