Plantacja borówki amerykańskiej

Ok 10 lat temu zakładaliśmy nawadnianie na plantacji borówki amerykańskiej niedaleko Strzelna. W 2017 roku plantacja rozrosła się o kolejne kwatery, które trzeba było nawodnić.

Plantico Zielonki

Dla Plantico w Zielonkach Parcele realizowaliśmy już wcześniej instalację nawadniającą. W 2016 roku rozbudowaliśmy ją o instalację dla tunelików do hodowli roślin nasiennych. Wcześniej trzeba było jednak zmeliorować teren. Cały system został podpięty do istniejącej automatyki.